Rodzaje abonamentu

  START BASIS STANDARD PRO
liczba dokumentów miesięcznie do 20 21-50  51-70  71-100
  84,00 109,00  138,00  167,00
BTW 17,64 22,89  28,98  35,07
Abonament BRUTTO 101,64 131,89 166,98 202,07

W innych przypadkach abonament będzie obliczony indywidualnie.

Abonament obejmuje:

  • księgowanie wybranej liczby dokumentów
  • roczny raport finansowy
  • kwartalne rozliczenie BTW
  • kwartalne zeznanie BTW
  • 1 roczne rozliczenie podatku dochodowego