Rodzaje abonamentu

  START BASIS STANDARD PRO
liczba dokumentów miesięcznie do 20 21-50  51-70  71-100
  65,00 86,00  108,00  130,00
BTW 13,65 18,06  22,68  27,30
Abonament BRUTTO 78,65 104,06 130,68 157,30

W innych przypadkach abonament będzie obliczony indywidualnie.

Abonament obejmuje:

  • księgowanie wybranej liczby dokumentów
  • roczny raport finansowy
  • kwartalne rozliczenie BTW
  • kwartalne zeznanie BTW
  • 1 roczne rozliczenie podatku dochodowego