Loading color scheme

Polityka Prywatności

ASL Administratie & Advies, z siedzibą w Duinrietgras 31, 3206 JC Spijkenisse, jest odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych w sposób przedstawiony w niniejszej polityce prywatności.

Dane kontaktowe:

Strona internetowa

https // e-administracja.nl

Adres

Duinrietgras 31, 3206 JC Spijkenisse

Telefon

+31683281103

Osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych

Anna Świętosławska

mail

info@e-administracja.nl

 

W jaki sposób chronimy dane osobowe
ASL Administratie & Advies poważnie traktuje ochronę Twoich danych i podejmuje odpowiednie środki w celu zapobieżenia nadużyciom, utracie, nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu i nieautoryzowanym modyfikacjom. Jeśli masz wrażenie, że Twoje dane nie są odpowiednio zabezpieczone lub istnieją oznaki nadużycia, prosimy o natychmiastowy kontakt via info@e-administracja.nl

ASL Administratie & Advies przechowuje i przetwarza przekazane dane osobowe wyłącznie w celu prawidłowego wykonania zleconych usług. Poniżej znajduje się przegląd przetwarzanych danych osobowych:
- Imię i nazwisko
- Płeć
- Data urodzenia
- Miejsce urodzenia
- Dane adresowe
- Numer telefonu
- Adres e-mail
- inne dane osobowe aktywnie udostępnione, na przykład poprzez utworzenie profilu na tej stronie internetowej, w korespondencji i przez telefon
- Numer konta bankowego

Specjalne i poufne dane osobowe
ASL Administratie & Advies przetwarza następujące specjalne i poufne dane osobowe:
- dane osób poniżej 16 roku życia -ASL Administratie & Advies nie świadczy usług osobom poniżej 16 roku życia. Dane osobowe osób poniżej 16 roku życia są przez ASL Administratie & Advies przetwarzane wyłącznie na wniosek opiekunów prawnych tych osób w zakresie niezbednym do wykonania zleconych przez w/w opiekunów usług.
- numer identyfikacyjny (BSN)

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe
ASL Administratie & Advies przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:
- Wykonania zleconych usług

- Obsługi płatności
- Kontaktowania się z klientem w celu prawidłowego wykonania zamówionych usług
- informowania o zmianach w usługach i produktach
- Umożliwienie założenia konta na stronie internetowej

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
ASL Administratie & Advies nie podejmuje decyzji na podstawie automatycznego przetwarzania danych w sprawach, które mogą mieć (znaczące) konsekwencje dla ludzi. Są to decyzje podejmowane przez programy komputerowe lub systemy, bez bezpośredniego nadzoru osoby (na przykład pracownika ASL Administratie & Advies).


Czas przechowywania danych osobowych
ASL Administratie & Advies nie przechowuje danych osobowych dłużej, niż jest to absolutnie konieczne do realizacji celów, dla których zbierane są dane.


Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim
ASL Administratie & Advies nie sprzedaje danych osobowych stronom trzecim i udostępnia je wyłącznie upoważnionym podmiotom jedynie w zakresie koniecznym do wykonania umowy lub do wypełnienia zobowiązań nałozonych przez prawo. Firmy przetwarzające na zlecenie ASL Administratie & Advies konieczne dane zawierają umowę zapewniającą odpowiedni poziom bezpieczeństwa i poufność danych. ASL pozostaje odpowiedzialne za te operacje.

Pliki cookie
ASL Administratie & Advies używa pliki cookies, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z witryny.

Przeglądanie, modyfikacja lub usuwanie danych
Masz prawo do przeglądania, poprawiania lub usuwania swoich danych osobowych. Ponadto masz prawo wycofać pozwolenie na przetwarzanie danych lub sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych przez ASL Administratie & Advies. Masz także prawo przeniesienia danych. Oznacza to, że przechowywane i przetwarzane dane mogą być na twój wniosek przesłane do ciebie lub wskazanej przez ciebie instytucji. Możesz przesłać wniosek o dostęp, korektę, usunięcie, przesyłanie danych osobowych oraz cofnięcie zgody lub sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na adres info@e-administracja.nl. Dla uwierzytelnienia wniosku prosimy o dołączenie do niego kopii dowodu tożsamości. Zdjęcie, MRZ (strefa do odczytu maszynowego, pasek z numerami na dole strony) i numer paszportu powinny być, w celu zachowania bezpieczeństwa danych, nieczytelne. Termin reakcji na wniosek wynosi maksymalnie 4 tygodnie. ASL Administratie & Advies również chce podkreślić, że masz możliwość złożenia skargi do krajowego biura ochrony danych osobowych
de Autoriteit Persoonsgegevens. Można to zrobić za pomocą następującego linku: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons