Loading color scheme

Dodawanie plików

Drogi użytkowniku w celu dodania plików do Twojego folderu naciśnij w lewym dolnym rogu "My Vault"

po czym na środku ekranu naciśnij przycisk "Add files" i naciśnij "Drop here".

Otworzy się okno w którym, wybierz pliki do przesłania.